JAKIE ZAMÓWIENIA REALIZUJEMY?

Najczęściej i najchętniej realizujemy zamówienia całokontenerowe. Jest to zdecydowanie najkorzystniejsza forma współpracy, gdyż zapewnia naszym klientom najkrótszy czas realizacji zamówienia, a dostawa po odprawie celnej może zostać skierowana bezpośrednio do magazynu klienta lub w inne wskazane przez niego miejsce. Istnieje też możliwość zamówień częściowo wypełniających przestrzeń ładunkową kontenera (w ilościach paletowych). Termin realizacji zamówienia może (ale nie musi) się wtedy nieco wydłużyć o czas potrzebny do dopełnienia kontenera oraz procedury przeładunkowe.

JAK PAKOWANE SĄ NASZE PRODUKTY?

W zależności od rodzaju i wielkości butelek, fiolek i innego rodzaju asortymentu, pakowanie może się odbywać na różne sposoby. Podstawowym standardem jest szczelna zgrzewka, następnie paleta i dalej dla niektórych pozycji asortymentowych kontener dwudziesto lub (dla innych) czterdziestostopowy. Czasami opakowaniem pośrednim jest karton, a niektóre pozycje asortymentowe mogą być spakowane w kontener 20 lub 40 stopowy. Trochę to zawiłe, ale wszystko podyktowane jest chęcią optymalizacji procesu dostawy, a co za tym idzie obniżeniu jej kosztów. Dokładną specyfikację załadunku zawsze przedstawiamy w składanej Klientowi ofercie.

CZY PROWADZIMY SPRZEDAŻ DETALICZNĄ?

TAK! Począwszy od grudnia 2011 rozpoczęliśmy realizację również drobnych zamówień detalicznych (w ilościach zgrzewkowych ). Sprzedaż i dostawa do Klientów odbywa się z naszego centrum logistycznego w Poznaniu. Po złożeniu zamówienia przez klienta wystawiamy proformę z danymi do przelewu, a po otrzymaniu płatności wystawiamy fakturę VAT i wysyłamy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Klient może też odebrać zamówienie osobiście lub zlecić odebranie firmie kurierskiej. W obu przypadkach odbiór musi być poprzedzony przelewem należności na konto M.Glass Project.

CZY MOŻEMY PRZECHOWAĆ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W SWOIM MAGAZYNIE?
Tak, nasze możliwości logistyczno-magazynowe pozwalają nam wyjść naprzeciw potrzebom klientów, którzy ze względów ograniczonych możliwości magazynowych nie mogą odebrać całości zamówionego towaru. Istnieje możliwość przechowania uzgodnionej części zamówienia oraz dostarczania go Klientowi partiami naszym własnym transportem kołowym.

JAK DŁUGO TRWA REALIZACJA ZAMÓWIENIA?
Czas transportu kontenera drogą morską to około 6 tygodni, jednak realizacja zamówienia wydłuża się nieco o czas potrzebny na procedury portowe, odprawy celne, załadunek etc. Orientacyjny termin realizacji zamówienia określamy zawsze w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i staramy się za wszelką cenę go dotrzymać. Niestety nie możemy jednak wziąć odpowiedzialności za opóźnienia dostawy wynikające z przyczyn obiektywnych, na które nie mamy wpływu (jak np. opóźnienia statków, sztormy, strajki w portach etc).

W przypadku zamówień detalicznych (dotyczy to pozycji asortymentowych, których pewne ilości posiadamy w naszym magazynie w Poznaniu) czas realizacji zamówienia jest znacznie krótszy. Wysyłka naszym transportem (w przypadku większych zamówień) lub kurierem UPS (przy zamówieniach zgrzewkowych) może nastąpić natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

CZY ROZLICZENIE MIĘDZY NAMI A KLIENTEM MOŻE ODBYWAĆ SIĘ W EURO?
Jak najbardziej może! Wprawdzie Polska nie należy jeszcze do strefy EURO (może to dobrze?), jednak obowiązujące w Polsce regulacje prawne dają możliwość również polskim podmiotom wzajemnego rozliczania się w walucie europejskiej. Jest to szczególnie wygodne i celowe dla Firm, które regularnie współpracują z partnerami zagranicznymi (eksportują i/lub importują). Taka współpraca pozwala uniknąć konieczności przewalutowywania środków na koncie oraz nie niesie ze sobą tzw. ryzyka kursowego. M.Glass Project chętnie widzi więc taką formę współpracy i często ją stosuje. W zależności od rodzaju i wielkości kontraktu dla naszych Klientów może to skutkować dodatkowym rabatem.